Równe traktowanie – niekoniecznie zawsze ma sens.

12 Paź

Równe traktowanie – niekoniecznie zawsze ma sens.

  • edukacja, równe szanse

Jak oceniani byliśmy i jak oceniane są Nasze dzieci? W oparciu o standardy, przyjęte założenia edukacyjne nauczyciela prowadzącego przedmiot. I tak standardy dla każdego przedmiotu są inne i równe dla wszystkich (przynajmniej chcielibyśmy, by tak było). Amerykanie przeprowadzili przynajmniej kilka eksperymentów, w których udowodniono słabość indywidualnej oceny…

…w jednym z amerykańskich szpitali psychiatrycznych osadzono zdrowych pensjonariuszy, jednak biegli lekarze tego nie wiedzieli. Kiedy sprawdzono diagnozy lekarzy po kilku tygodniach okazało się, że w wielu przypadkach stan pacjentów nie tylko nie został „zdemaskowany”, a w dodatku u niektórych dostrzeżono znaczne pogorszenie. Podobne efekty dotyczyły jednej z amerykańskich szkół, gdzie dzieci z etykietą „zdolny” uzyskiwały wyższe stopnie, a ich praca była oceniana jako bardziej efektywna. W rezultacie etykietę „zdolny” przyporządkowano losowo i nie miało to żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości…

…podsumowując, sposobów etykietowania i metody ocen indywidualnych nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość. Podobnie jak równe traktowanie wszystkich uczniów.